Selecteer een proces

Selecteer een juridisch element

Eerlijke Algoritmes

Vanuit welke hoek ben je bezig met algoritmen?


Technische vragen

Verkenning

In het verkennende proces staan de legimiteit en voorwaarden van het project centraal. In deze fase wordt onder andere in kaart gebracht of er data is van voldoende kwaliteit, wat de risico's zijn en of het project voldoet aan wet- en regelgeving. Zowel de bestuurder, de project manager, de data analist als de privacy en security officer zijn betrokken bij dit proces.

Context

Wet- en regelgeving

De juridische aspecten zijn uitvoerig beschreven in het tabblad beleid.

Data inventarisatie

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het algoritme staat in dit proces centraal. Vaak is het ontwikkelen van een algoritme een iteratief proces, wat begint met een exploratieve analyse van de data. Vervolgens worden modellen getraind en geevalueerd aan de hand van performance metrieken. De data engineer en data analist spelen een grote rol in dit proces.

Exploratory data analyse

Model selectie

Model performance

Implementatie

Nadat er een proof of concept ligt en goedgekeurd is, kan het algoritme geimplementeerd worden. In dit proces wordt het model toegepast, wordt er gereflecteerd op de onderzoeksvragen uit de verkenning en wordt het model overgedragen aan het uitvoerende team. Een goede communicatie tussen de data analist en de uitvoerende afdeling zijn belangrijk.

Model toepassen

Reflectie

Overdracht van het model

Gebruik

Dit proces bestaat uit het eerste gebruik van het algoritme, en regelmatige checks van de data en het algoritme. Externe communicatie speelt een grote rol in dit proces. Afhankelijk van de feedback op het gebruik, kunnen alle betrokkenen een rol spelen in dit proces.

Reguliere check

Notities

voortgang verkenning  
0%
voortgang ontwikkeling  
0%
voortgang implementatie  
0%
voortgang gebruik  
0%

Wet- en regelgeving

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene wet bestuursrecht

Wet openbaarheidheid van bestuur


Wet hergebruik overheidsinformatie

Communicatie

Hier komt informatie over interne en externe communicatie, zoals het organiseren van interne opleidingsweken.

Informatie

Begrippenlijst

Model evaluatie

Hier komt een link naar het dashboard van Matthijs.


Feedback

De wet- en regelgeving omtrend algoritmen is continu in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om de starterskit niet als vaststaand product te zien. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar uw feedback: wat is uw impressie van de starterskit en welke vragen wilt u graag terugzien?Download

Hieronder is de mogelijheid om de ingevulde vragen, antwoorden en notities te downloaden.


Sla antwoorden op